Rädda barnen Uppsala

Våra samarbeten

 • Uppsala kommun
 • Aktiv Ungdom
 • Konstfrämjandet
 • IKEA
 • Uppsalahem
 • Hyresgästföreningen
 • Övriga aktörer i Gottsunda
 • Barnombudet i Uppsala län – BOiU
  Barnskyddsrådet
 • Alsike kloster
 • Cytiva (fd GE Healthcare)
 • Socionomutbildningen Uppsala universitet

Samarbeten inom ramen för IO-medel:

Föreningen förvaltar medel som testamenterats av Ines Olsson. Årligen fördelas del av dessa medel till föreningar/verksamheter i Uppsala och från 2022 även till Enköping och som arbetar med/för barn och ungdomar i Rädda Barnens anda.

Lokalföreningens intention med detta ekonomiska stöd är samarbete över tid för att bidra till att ge föreningen/verksamheten ökade förutsättningar att bistå barn och ungdomar.

Du kan stödja oss lokalt i Uppsala genom att swisha till: 123 311 56 64

Vill du ge en gåva – ett livsviktigt val