Välkommen till Rädda Barnens Lokalförening i Uppsala 


Vi arbetar för barns rättigheter enligt barnkonventionen 

Vi är Rädda Barnens Lokalförening i Uppsala med cirka 2500 medlemmar.


Rädda Barnen finns nationellt och internationellt, www.rb.se .


Vår lokalförening finns i distrikt Uppsala tillsammans med Enköping, Hållnäs-Österlövsta, Knivsta och Norra Uppland (Tierp och Älkarleby).


Vi i Rädda Barnen har tre fokusområden:

  • Barn i socioekonomisk utsatthet
  • Barn i migration.
  • Barn som utsätts för våld.


Nyheter


Resumé från styrelsemötet 9/1 2023


Resumé från styrelsemötet 12/12 2022


Resumé från styrelsemötet 14/11 2022


Resumé från styrelsemötet 12/9 2022


Resumé från styrelsemötet  22/8 2022


Resumé från styrelsemötet 13/6 2022


Resumé från styrelsemötet 9/5 2022


Resumé från styrelsemötet 4/4 2022


Ett hjärtligt tack till dig som kom och deltog i våra informationsmöten på Stadsteatern den 14 och 28 mars! (Se nedan)


Resumé från styrelsemötet 7/3 2022


Resumé från styrelsemötet 31/1 2022


Resumé från styrelsemötet 10/1 2022


 


(Skrolla ner för mer info).

Du kan stödja oss lokalt i Uppsala genom att Swisha till: 123 311 56 64

Vill du ge en gåva - ett livsviktigt val

Copyright © Rädda Barnen Uppsala. 2020

Vretgränd 18, Uppsala          Org.nr: 802002-8638            Swish  123 311 56 64 

Webbplatsen uppdaterad 230201


Sammanfattning av styrelsemötet den 9 januari 2023


Vårt första styrelsemöte för 2023 inleddes med att Uppsala Kvinnojour informerade om sin verksamhet för utsatta kvinnor och barn i Uppsala.

Kvinnojouren är en av de föreningar som får ekonomiskt stöd från Rädda Barnen. De pengar de får från Rädda Barnen kan användas till att ge barnen en liten guldkant i tillvaron kanske genom en utflykt eller ett biobesök.


Valberedningen deltog i mötet och samtalade med styrelsen inför årsmötet den 25 februari.


Efter en kaffepaus återupptogs mötet med sedvanliga formalia.


Mary lämnade en ekonomisk rapport.


En policy för föreningens resor fastställdes.


Vi arbetar på att förnya och förbättra vår hemsida.


Vi fortsätter vårt arbete i Bäcklösa. Karin och Mary är våra representanter i arbetsgruppen tillsammans med kommunen, Uppsalahem och hyresgästföreningen-


Höst- och jullovskul har genomförts i Gottsunda. Ett 20-tal barn har deltagit i aktiviteterna. Planeringen inför Sommarkul 23 fortsätter.


Vi kommer att träffa Lisa Skiöld, boui i Uppsala under kommande vecka. Vi kommer också att delta i en konferens anordnat av barnskyddsrådet om hemlöshet bland barn i Uppsala.


Den 25/2 klockan 10.00 dags för årsmöte. Lokal Vretgränd-


Nästa möte den 13/2


________________________________________________________________


Sammanfattning av styrelsemötet den 12 december 2022


Vi utvärderade de aktiviteter som vi genomfört under december. Våra aktiviteter har varit bra och vi har samlat in pengar till verksamhet för barn i katastrofområden.


Julmarknaden var välbesökt, kanske lite färre besökare än tidigare år. Kören från Uppsala Musikklasser var mycket trevligt och uppskattat.

Inför 2023 ska vi fundera vidare över hur vi kan utveckla marknaden- goda idéer mottages.


Insamlingen i samband med OD:s Caprice gav en behållning på 114.000 kronor, som oavkortat går till Rädda Barnens katastroffond.


Vi planerade för vårens verksamhet: I Bäcklösa kommer projektet ”Starka mammor – Trygga barn” att starta.

Vi undersöker också möjligheten att ordna något informationstillfälle/fika för boende i Bäcklösa eventuellt i samarbete med SIu och hyresgästföreningen.

Vi hoppas också kunna ordna ett möte med de nytillträdda politikerna i Uppsala kommun för att höra hur de ser på barn och ungas uppväxtmiljö i Uppsala.


Uppsatsämnen till socionomstudenterna ska lämnas in 3/2.


Kristina Axell och Hans Rosengren har besökt Kronparken och lämnat lekmaterial till de ukrainska barnen.

Den 19 december kommer Erik från Rädda Barnen centralt med julklappar till de ukrainska barnen.


Vi i styrelsen för Rädda Barnens lokalförening i Uppsala vill önska er alla en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År.


________________________________________________________________


Sammanfattning av styrelsemötet den 12 september 2022


Mötet inleddes med att tre representanter för föreningen BUFFF (en förening för barn som har en förälder/vårdnadshavare i  fängelse) Rädda Barnen stöder BUFFF med ett årligt bidrag. Vi fick en god bild av den viktiga verksamhet som föreningen bedriver. Tyvärr har föreningen problem bl a med lokal.


Vi planerade inför den kommande julmarknaden i Korskyrkan och för vår insamling till Rädda Barnens katastroffond, som vi kommer att genomföra i samband med OD:s Caprice-helg andra advent.


I Gottsunda kommer Rädda Barnen att delta i en temadag om vilka insatser som görs för barn/ungdomar i stadsdelen. Deltar gör bla Uppsala kommun och föreningslivet.  Rädda Barnen representeras av Erik Klevmar, Kristina Axell, Karin Hillerdal-Hagströmer och Mary Nilsson.


Nästa möte dem 14 december hos Kristina Axell.


________________________________________________________________


Sammanfattning av styrelsemötet den 14 november 2022


Mötet inleddes med att två studenter från socionom-programmet presenterade sitt examensarbete om den pedagogiska synen på jämställdhetsarbete

i några förskolor. Mycket intressant!


Vi fick en ekonomisk rapport från Mary.  Föreningens ekonomi är fortfarande mycket god.


Planeringen av våra projekt fortsätter:

  • Bäcklösa-området med Starka mammor – trygga barn. Vi skulle gärna också satsa på Starka pappor-trygga barn-
  • Arbetet med ukrainska flyktingar
  • Rädda Barnen i skolan där vi med hjälp av volontärer vill arbete bland elever med olika uppgifter.,

För att dess angelägna insatser ska kunna komma till stånd behöver vi volontärer.


Vi har medverkat vid Engagemangsmässan på Blåsenhus för nya studenter och fick kontakt med några intresserade men vi hoppas att du som läser detta, vill engagera dig i vårt arbete bland barn och unga i Uppsala.

Du som tycker att detta låter intressant: Varmt välkommen till ett informationsmöte i vår lokal på Vretgränd i Uppsala onsdagen den 28 september 18 – 20.


Tjejaktiviteterna i Gottsunda startar den 19 september


Nästa möte : 10/10 17.30


________________________________________________________________


Sammanfattning av styrelsemötet den 22 augusti 2022.


Mötet öppnades av vår ordförande Kristina Axell och inleddes med sedvanliga formalia.


Julmarknaden är bestämd till den 26/11 i Korskyrkan på Väktargatan i Uppsala.


Vi förberedde ett möte med regionchefen Rafif och verksamhetsutvecklaren Erik, mötet ska äga rum den 23/8 och främst handla om att vi i Uppsala lokalförening och distriktets övriga föreningar vill ha utökat stöd från Rädda Barnen på riksnivå.


Verksamheten Sommarkul utvärderades. Det är många barn som haft bra tillgång till aktiviteter av olika slag under 6 veckor i sommar.


Planering av verksamhet i Bäcklösa och fortsättning av tjejaktiviteterna i Gottsunda började. Vi hoppas också kunna starta aktiviteter i skolor i de östra delarna av Uppsala.


Rädda Barnen behöver volontärer för att genomföra aktiviteterna. Vi kommer att delta på universitetets engagemangsmässa samt annonsering på Volontärbyrån.

 

Du som är intresserad av att göra en insats bland barn och ungdomar i Uppsala. Ta kontakt med styrelsen.


Den 3/9 kommer Barnens klimatmarsch att genomföras. Vi i Rädda Barnen stöder initiativet.


Nästa styrelsemöte är den 12/9


_______________________________________________________________Sammanfattning av styrelsemötet den 13 juni 2022

 

Efter inledande formalia avhandlade vi flera viktiga frågor.


Sommarkul startar måndagen den 26 juni i Gottsunda och kommer att pågå under 6 veckor.

Sommarkul vänder sig till barn i åldern 6 - 12 år och drivs i samarbete med Aktiv Ungdom. Det har kommit bidrag från Gillbergska stiftelsen till Sommarkul.


Under våren har det varit tjejaktiviteter för tjejer i åldern 12 - 16 år i Gottsunda. Verksamheten kommer att fortsätta under hösten med start 12/9.


Vi beslutade att genomföra vår traditionella julmarknad den 26/11 i Korskyrkan.


Reflektioner från den politikerkväll som genomfördes den 23/5 på stadsteatern. Glädjande att ledande politiker från de partier som är representerade i

kommunfullmäktige deltog i samtalet under ledning av Ulla Bäckmark.


Rädda barnen kommer under hösten att fortsätta försöka påverka våra politiker i barnkonventions anda och se till att det alltid görs barnkonsekvensanalyser

i samband med utbyggnad av Uppsala. Vi anser att det är viktigt att man redan i planeringsstadiet tar hänsyn till barns behov av lekplatser och grönområden för aktiviteter.


Vi har haft möte med representanter från Uppsala kommun, Uppsalahem och idrottsrörelsen för att få kunskap om vilka planer som finns för det nybyggda Bäcklösa området. Rädda Barnen planerar att starta verksamhet där för mammor och barn under verksamhetsåret 22/23.


Rädda barnen genomför återkommande en undersökning ”Ung röst” för elever i åk 5, 8 och gy åk 2.

Sammanställningen både nationellt och för Uppsala län och kommun finns att ta del av på www.rb.se Ung röst.


Rädda Barnens lokalförening ställer sig bakom den klimatmarsch som kommer att genomföras den 3/9.

Vi kommer också att delta i upptakten för Världens barn på Studenternas den 23/8.


Med önskan om en fin sommar till våra medlemmar i Uppsala.


_____________________________________________________________


Sammanfattning av styrelsemötet den 9 maj 2022.

 

Efter sedvanliga formalia beslutade vi att bidra till följande föreningar med 35. 000 kronor vardera: Kvinnojouren, Uppsala, Kvinnojouren Enköping, Majblommeföreningen Enköping, Tallkrogen, föreningen FUB, Fyrisgården Uppsala, Bufff i Uppsala, Uppsalastödet och Stöttepelaren.


De ukrainska flyktingar som finns i Uppsala har behov av bl a aktiviteter för barn. Vi har ingen verksamhet för dessa just nu men barnen är välkomna till Sommarkul i Gottsunda från vecka 26.


Inför vårt möte med politiker i Uppsala planerade vi vilka frågor vi ska fokusera på. Vi är ju också intresserade av att våra medlemmar antingen kommer till mötet eller skickar frågor till vår föreningsmail.


Nästa möte i lokalföreningen är den 13 juni 17.30.


__________________________________________________________________


Sammandrag från styrelsemötet den 4 april 2022.Det pågående kriget i Ukraina präglade inledningen av vårt styrelsemöte. 145 ukrainska flyktingar har för närvarande registrerats i Uppsala Kommun därav några ensamkommande barn och de flesta är barnfamiljer. Rädda Barnen samverkar i denna fråga med flera andra aktörer t.ex Röda Korset, Stadsmissionen Svenska Kyrkan och Uppsala kommun. Ikea har skänkt 100 välkomstpåsar till flyktingbarnen och Rädda Barnen kommer troligen att behöva ställa upp med volontärer.  


På mötet hade vi besök av Oleksii Kosenko, ukrainare bosatt i Uppsala, som gav oss en mycket aktuell bild av läget i Ukraina. Styrelsen beslutade att adjungera Oleksii Kosenko till vår styrelse under det pågående kriget.


Vi utvärderade de två medlemskvällar som vi genomfört i stadsteaterns lokaler. Kvällarna har gett flera värdefulla tankar och inputs från våra medlemmar och vi planerar för nya medlemskvällar under hösten.


Vi vill flagga för den politikerträff som ska genomföras den 23 maj i samverkan med stadsteatern. Till mötet har vi inbjudit samtliga partier, som finns representerade i Uppsala Kommun. Kvällens huvudfokus kommer naturligtvis att vara hur det ser ut för våra barn i Uppsala inte minst gällande boendefrågan.


Planeringen för Sommarkul i Gottsunda pågår. Vi kommer att erbjuda 6 veckors aktiviteter i Gottsunda i samarbete med Aktiv ungdom.


Du som är medlem och vill engagera dig för barn och unga i Uppsala är mycket välkommen att vara volontär i vår skolsatsning i skolorna von Bahr och Kvarngärdesskolan.  Du ska vara en vuxen i skolan och stötta elever på olika sätt, träna att prata svenska, läsa sagor eller stötta på slöjden. Ta kontakt med någon i styrelsen eller gå in på Volontärbyrån och ta del av vår annons.


Nästa styrelsemöte är den 9 maj.


____________________________________________


Mars 2022


Ett hjärtligt tack till dig som kom och deltog i våra informationsmöten på Stadsteatern den 14 och 28 mars!


Vi fick en hel del förslag från er, t ex behov av musikaktiviteter, olika sporter, sagoläsning för barn och deras mammor och pappor, aktiviteter liknande Sommarkul under resten av året. Flera såg de stora behoven av trygghet hos flyktingbarnen från Ukraina, där vi tillsammans med andra kan ordna trygga barnvänliga platser och medverka till sociala kontakter.


Nu behöver vi volontärer till Rädda Barnen i skolan som vi berättade lite om på mötet. Det gäller i första hand de yngre barnen i grundskolan, t ex samtal, spela spel, läsa högt. Vad volontären ska göra bestämmer man i samtal med skolan. Hör av dig!


Den 23 maj kl. 18 är du välkommen till en diskussion/debatt med representanter för de politiska partierna i kommunfullmäktige i Uppsala och frågor som rör barn och ungdom, också på Stadsteatern men den gången i Intiman.


Än en gång, tack för att du kom!


Styrelsen för Rädda Barnens lokalförening i Uppsala
____________________________________Mars 2022


Resumé av styrelsemöte i Rädda Barnens lokalförening i  Uppsala 22-03-07


Måndagen den 7 mars hade den nyvalda styrelsen sitt första möte efter årsmötet.


Inledningen på mötet präglades av kriget i Ukraina och styrelsen beslutade att skicka 50. 000 till Rädda Barnens katastroffond för hjälp till barnen i Ukraina.


Efter sedvanliga formalia ägnade vi tid åt att planera de två medlemsmötena (14/3 och 28/3).


Mötena kommer att vara på stadsteatern. Vid mötet kommer vi att presentera Rädda barnen i Uppsala och i världen.

Vi hoppas på stor uppslutning av intresserade medlemmar. Sista anmälningsdag till den 14/3 är redan den 11/3 och till den 28/3 är anmälningsdagen den 24/3.


Tjejaktiviteterna i Gottsunda i samarbete med Aktiv Ungdom för tjejer 12 - 16 år har kommit igång och det finns plats för fler deltagare.


Planering inför Sommarkul 2022 pågår för fullt. Vi har också återupptagit planerna på att göra en insats i uppsalaskolor och vi har kontakt med


Kvarngärdesskolan och von Bahrs skola. Skolorna är mycket positiva till samarbetet och därför behöver vi volontärer som är villig att göra en insats.


Den 2/4 har Rädda Barnens distriktsförening i Uppsala län sitt årsmöte i Älvkarleby och vårt nästa styrelsemöte är den 4/4 klockan 17.00.


Januari 2022


Resumé av styrelsemöte i Rädda Barnens lokalförening i Uppsala 2022-01-31.

 

Mötet var ett fysiskt möte men några styrelsemedlemmar deltog via Teams.


Mötet öppnades av Kristina Axell och efter sedvanliga formalia, diskuterade vi de tankar som uppkom i samband med mötet om Gemensam planering som vi hade tillsammans med vår verksamhetsutvecklare Erik. Vi ser det som positivt att få fundera tillsammans med riksförbundet och hoppas på att vi kan få hjälp och inspiration till vårt arbete i bl a Gottsunda och Bäcklösa genom ” På lika villkor” och den ”verktygslåda” som ska presenteras under mars månad.


Lokalföreningen har också skrivit ett svar på den organisationsutredning som just nu är ute på en remissomgång.


Lokalföreningen kommer att presentera 4 ämnen som kan vara intressanta för de studenter på socionomutbildningen som ska skriva sin examensuppsats under våren.


Elisabet Hagelin som representerat Rädda Barnen i barnskyddsrådet gav en tillbakablick på rådets arbete. Elisabet lämnar nu uppdraget som tas över av Karin Hillerdal.


En del av mötet ägnades åt att gå igenom handlingar inför föreningens årsmöte som äger rum den 26/2 klockan 10.00.

 

Kallelse till mötet kommer via facebook, hemsidan och till de som inte lämnat e-postadress via vykort.  Mötet kommer att genomföras digitalt.


Vi vill också uppmana dig som inte lämnat e-postadress att göra det snarast, vilket underlättar våra kontakter med medlemmarna. Vi planerar  att genomföra medlemskvällar den 14/3 och den 28/3 i stadsteaterns café.


Resumé av styrelsemöte den  10 januari


Styrelsen för Rädda Barnens lokalavdelning har haft det första möte för 2022. Möte skedde både fysiskt och via Teams.


Valberedningen presenterade sina tankar inför årsmötet den 26/2 2022.


Vi planerar för att fortsatt hyra lokalen i Gottsunda av Hyresgästföreningen och har lagt ett bud på hyreskostnaden. Vi inväntar svar från hyresgästföreningen och hoppas kunna fatta beslut den 31/1.


Uppsatsämnen för socionomstudenter kommer att erbjudas under våren.


Vi hoppas kunna inbjuda till medlemsmöten den 28/2 och 14/3 i Stadsteaterns lokaler.


Aktiviteter för tjejer i åldern 12 – 16 år erbjuds i Gottsunda från den 10/1 i samarbete med Aktiv Ungdom. Satsningen finansieras genom bidrag från Lions Club Disa och en anonym gåva.


Föreningens årsmöte kommer att äga rum den 26/2 och vi uppmanar alla våra medlemmar att lämna aktuella e-postadresser till Rädda Barnen för att  komma i kontakt med föreningen och enkelt kunna ta del av handlingarna inför årsmötet.


Nästa möte den 31 januari.