Rädda barnen Uppsala

Aktuellt från styrelsen

Styrelsens består av 11 ledamöter som normalt väljs av årsmötet för en period på 2 år

För perioden 2024 – 2025 består styrelsen av följande ledamöter:

Ordförande

Kristina Axell

Vice ordförande

Ann-Helen Ivarsson

Sekreterare

Christina Rudmark

Ledamot

Kristina Billberg

Ledamot

Peter Marinko

Ledamot

Lovisa Orsberg

Ledamot

Hans Rosengren

Ledamot

Stefan Uvenman

Ledamot

Karin Hillerdal Hagströmer

Kassör

Mary Nilsson

Referat från styrelsen 13 mars 2023

Måndagen den 13 mars hade den nyvalda styrelsen sitt första möte. Mötet leddes av vår vice ordförande Ann-Helen Ivarsson. Representanter för föreningarna Stöttepelaren och Uppsalastödet informerade om den verksamhet de bedriver i Uppsala främst bland de ungdomar som kom till Uppsala som ensamkommande från 2015 och framåt. Föreningarna samlar ungdomarna till ”mat och prat” träffar