Rädda barnen Uppsala

Vår lokala verksamhet

Sommarkul

Sommarkul i Gottsunda vänder sig till barn i åldern 6 – 12 år, barn från hela Uppsala är välkomna.

Projektet startade sommaren 2017och har fortsatt varje sommar sen dess. Det blir ett barnläger sommaren 2023 också!

Projektet ägs av Rädda Barnen och Aktiv ungdom i Uppsala. Uppsala kommun bidrar med medel så att lägret kan genomföras. Barnen indelas i grupper om 10 – 15 medlemmar, varje barn fåt ett färgband för sin grupptillhörighet. Gruppen leds av 4 – 6 gruppledare till olika aktiviteter. Det kan vara olika bollsporter, rytmik, gymnastiska övningar, pyssel, badminton, cirkusövningar mm. Vi brukar besöka 4H bård i Gränby. Andra mål kan vara Resta Gård, Tallkrogen i Björklinge, Disagården i Gamla Uppsala eller Hammarskog. Vår avsikt är att visa vilka fantastiskt fina sevärdheter som finns i Uppsala och närheten.

Lägret är gratis, vi bjuder på frukt, dryck och varm lunch serveras varje dag. Anmälan till Sommarkul sker i slutet av maj och i juni på Aktiv ungdoms hemsida.

Aktiviteter övriga lov

Rädda barnen och aktiv ungdom samarbetar också med aktiviteter i Gottsunda under övriga skollov, höst-, jul-, vinter- och påsklov, i sporthallen och i lokalen på Peterson-Bergers väg.

Läxläsning och stöd i skolan

Vi bedriver läxläsning, ämnesstöd och sagoläsning på två grundskolor i Uppsala.

Arbetet i skolorna sker med hjälp av volontärer och i nära samarbete med skolans personal och skolledning. De aktuella skolorna är Kvarngärdesskolan och von Bahrs skola.

  • Vi söker och engagerar volontärer till läxläsning i grundskolor i Gränby området.
  • Anmälan till vår adress lf.uppsala@medlem.rb.se

Tjejforum

Tjejforum är en mötesplats för tjejer i åldern 12–18 år där de få designa, skapa, prata och umgås kravlöst tillsammans. 

Målet är att skapa en gemenskap där tjejerna kan få utveckla sin självkänsla och självkännedom med ord såväl som kreativt skapande. Tjejerna får utforska olika former av skapande och handarbete som kan bidra till ökad självkänsla och vara ett utlopp för känslor som är svåra att sätta ord på.

Aktiviteter för ukrainska flyktingbarn

Vi har varje vecka aktiviteter för ukrainska barn i kommunens flyktingboende i Kronparken

Vi använder rummet i Kronparken som IKEA har inrett och dit är alla ukrainska barn välkomna. Tider varierar och framgår här…

Kallenbergs stiftelse

Rädda Barnens lokalförening har under många år ansökt och beviljats medel från Kallenbergs stiftelse i Uppsala

Enskilda barn med olika slag av funktionsnedsättning och allvarliga sjukdomar kan beviljas ekonomiskt stöd till stimulerande och aktiverande material och aktiviteter. Ansökan görs av kurator/annan vårdgivare för barn boende i Uppsala län.

Medel har under senare år även beviljats till gruppverksamheter för barn inom målgruppen. Vi har bidragit till FUB Tallkrogen och KFUM Alnäs.

Julmarknad

Julmarknaden ordnas varje år i slutet på november

På marknaden finns försäljning av lotter och vinsterna har alla skänkts av lokala affärer och restauranger. Där finns också ett kafé och olika typer av bröd att köpa som har skänkts av medlemmar. En barnkör från någon av kommunens skolor uppträder under dagen.

Pengarna som samlas in går oavkortat till Rädda barnens katastroffond.

Du kan stödja oss lokalt i Uppsala genom att swisha till: 123 311 56 64

Vill du ge en gåva – ett livsviktigt val