Rädda barnen Uppsala

Påverkan, insyn, representation

Vi strävar efter att finnas med i det lokala samhället för att påminna om Barnkonventionen i den lokala samhällsbyggnaden, för barnens bästa.

Vi bygger samverkan med andra organisationer i lokala nätverk, vi deltar i konferenser och debatter och försöker lyfta barnperspektivet i politikermöten och medborgardialoger. Alla barn har rätt till lek, glädje, framtid och hopp!

Du kan stödja oss lokalt i Uppsala genom att swisha till: 123 311 56 64

Vill du ge en gåva – ett livsviktigt val