Rädda barnen Uppsala

Barn och unga i växande Uppsala

Hej medlem!

Finns det plats för barn och ungdomar i det växande Uppsala?

Något tillspetsad rubrik, men inte utan innehåll. Somliga har säkert följt våra inlägg i UNT om läget i Södra Bäcklösa.
Det finns risk, trots goda avsikter, att barn- och ungdomsperspektiv inte får det utrymme som de behöver för sin utveckling. Det finns en färsk masteruppsats som kritiskt granskar inställningen till barnperspektivet och barnets perspektiv i planeringen av den allt större staden; Microsoft Word – Magisteruppsats_simone_lundgren_2022.docx (diva-portal.org).

Om vi som barnrättsförkämpar ska kunna påverka planering och utveckling av Uppsala, då måste vi utrusta oss med kunskaper och bli väldigt långsiktiga.

Vi planerar att starta en studiecirkel med just rubriken ”Finns det plats för barn och unga i det växande Uppsala”.

Är du intresserad, du kanske har kunskaper och erfarenheter av samhällsbyggande, oavsett så är du välkommen att hänga med.

Planeringen är i sin linda, så det finns stort utrymme för uppslag, idéer. Vi vet att andra RB-kommunföreningar i Uppland också är nyfikna, och då kan vi hålla studiecirklar både i person och på Teams eller Zoom, alla ska med, eller hur?

Meddela oss ditt intresse på lf.uppsala@medlem.rb.se

Vänligen styrelsen genom Peter

Rädda Barnens lokalförening i Uppsala

Du kan stödja oss lokalt i Uppsala genom att swisha till: 123 311 56 64

Vill du ge en gåva – ett livsviktigt val