Två större aktiviteter i höst

Hej medlem!

Vår höstupptakt sker den 7 oktober. Vår ordförande Maria Schillaci besöker och berättar om sin vision för Rädda Barnen.
Vi får också besök av vår landshövding Stefan Attefall.

Vi har också varit verksamma i 80 år i Uppsala.
Så boka lördagen den 28 oktober.

/styrelsen