Referat styrelsemöte 13 mars

Måndagen den 13 mars hade den nyvalda styrelsen sitt första möte. Mötet leddes av vår vice ordförande Ann-Helen Ivarsson.

Representanter för föreningarna Stöttepelaren och Uppsalastödet informerade om den verksamhet de bedriver i Uppsala främst bland de ungdomar som kom till Uppsala som ensamkommande från 2015 och framåt. Föreningarna samlar ungdomarna till ”mat och prat” träffar samt hjälper dem med matkassar från Stadsmissionen. Tyvärr har inte föreningarna tillgång till några bostäder så de har för närvarande inte möjlighet att hjälpa till med boende. Vi i Rädda Barnens lokalförening i Uppsala stöttar dessa föreningar med ekonomiska bidrag.

Efter sedvanliga formalia diskuterade vi vad vårt möte med politikerna den 23 maj ska handla om. Mötet kommer att vara i Uppsala missionskyrka, Linné-salen. Inbjudan kommer senare.

Rapport av läget med Starka mammor trygga barn, uppsatserna i samarbete med Uppsala universitet, volontärer i skolan och Sommarkul i Gottsunda gavs

Rädda barnens lokalförening hoppas också att kunna erbjuda en studiecirkel om stadsplanering med barnperspektiv.

Finns det några bra och ekonomiskt givande alternativ till julmarknaden ? Trevligt med julmarknad men mycket jobb och det finns många julmarknader i Uppsala.

Nästa möte den 11 april klockan 17:30.

Är du intresserad av att vara volontär i skolan, ta gärna kontakt med oss via vår förenings mail