Referat från styrelsemötet den 11 april

Ordförande Kristina Axell förklarade mötet öppnat och efter sedvanliga mötesformalia gav vår kassör en ekonomisk rapport. Föreningens ekonomi är fortfarande god vilket ger oss möjlighet att stötta föreningar med angelägna behov.

Sommarkul i Gottsunda , 6 veckor denna sommar med start den 19 juni, bedrivs i samverkan med Aktiv Ungdom och Allaktivitetshuset i Gottsunda. Vi har fått ett ekonomiskt bidrag för lägret på 950 000 kronor från Uppsala Kommun. Sommarkul vänder sig till barn i åldern 6 – 12 år och är öppet för barn även från andra delar av Uppsala. Lägret är gratis för alla barn!

Vi hoppas kunna genomföra en studiecirkel ”Starka mammor – trygga barn” på boendet för ukrainska mammor boende i Kronparken. Planering pågår.

Rädda Barnen kommer att delta i Bäcklösa- dagen den 13 maj.

Vi hoppas kunna starta en studiecirkel om Uppsalas stadsplanering med barnperspektivet i fokus.

Under 2023 firar Rädda Barnen i Uppsala 80 år (1943 – 2023) och vi hoppas kunna uppmärksamma detta på olika sätt kanske i samband med en höst/julmarknad.

23 maj anordnar vi ett möte med Uppsalas kommunpolitiker i Missionskyrkan (Linnéstugan). Vi hoppas på god uppslutning från våra politiker och en stor och engagerad publik.

Om du är intresserad av att vara volontär ”Vuxen i skolan” ta kontakt med oss via vår mailadress, lf.uppsala@medlem.rb.se .

Nästa styrelsemöte hålls den 8/5 på Vretgränd.