Rädda Barnen i Uppsala 80 år

Kort intervju med Kristina A, ordförande i Uppsala lokalförening