Finns det plats för barn och unga i växande Uppsala?

Uppsalas styrande har storslagna planer för vår och våra efterkommande framtid. Det är oundvikligt att det då uppkommer en styrträngsel, många olika askpter och önskemål ska förverklgas, men mycket ska också skäras bort. Vilka och vems intressen kommer att styra mest? Finns det risk att barn och unga inte kommer att få det utrymme och platser för sin utveckling och en meningsfull framtid?

Vi vill undersöka och medverka i olika planeringsproceser som som småningom mynnar i i en detaljplan som låser fast en byggplan, markanvisning och mycket annat, som därefter inte ändras längre.

Vi vill starta en studiecirkel och lära oss mer om hur vi kan påverka framtidens utformning.