Caprice 2023

Rädda barnens lokalförening samlar traditionsenligt pengar i pauserna under Orphei drängars Caprice 9 och 10 december. De insamlade medlen går till Rädda barnens katastroffond.

Insamlingen gav 66 000 kr som nu skickats till Rädda Barnens katastroffond.
Vi tackar alla givare för de generösa bidragen!