Antisocialt beteende och brottsprevention – kort intervju med psykolog Simon Ezra

På vårt årsmöte den 25 februari berättade doktoranden Simon om sin kommande forskning ”Psykologiska interventioner vid kriminellt ellr scocialt beteende hos ungdomar.”
Vilka är skyddsfaktorer är en viktig fråga.