Samtal med Uppsalas politiker den 23 maj: Finns det plats för barn och unga i det växande Uppsala? Hur mycket utrymme finns kvar när grävskopor och byggkranar gjort sitt?

Välkomna den 23 maj kl. 18-19.30 till Missionskyrkans Linnéstuga.
Vi gläds att följande personer anmält sitt deltagande:

Ylva Stadell (S)
Dominicus Bäckström (SD)
Victoria Mörck (V)
Anders A Aronsson (L)
Markus Lagerquist (M)
Karin Lamberg (UP)
Ehsan Nasari (C)

Evelina Solem (KD)
David Ling (MP)

Moderator blir journalisten Kersti Kollberg.

Publiken har möjlighet att ställa skriftliga frågor.
Vi bjuder på kaffe med tilltugg.

Mycket välkomna att delta!

Styrelsen för Rädda Barnens lokalförening i Uppsala