Sommarkul 2022 i Gottsunda

 

Vi kommer att anordna Sommarkul i år också, tillsammans med Aktiv Ungdom.


Planerade veckorna är 26, 27, 28, 29, 30 och 31.


Föräldrar anmäler sina barn till Sommarkul på Aktiv Ungdoms hemsida,


http://uppsala.aktivungdom.se/blankett-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-974781


Skriv på ansökan om ditt barn ska vara med


period 1:  veckorna 26 och 27


period 2:  veckorna 28 och 29 eller


period 3: veckorna 30 och 31.

Sommarkul Gottsunda 2021

 

Projektet SOM ägs av Aktiv Ungdom Uppsala och Rädda Barnen Uppsala, pågår i Gottsunda under veckorna 25, 26, 27, 28, med 100 barn per vecka.

Vardagar mellan klockan 9 - 15 får barn mellan åldrarna 6 - 12 år testa på olika verksamheter däribland cirkus, fotboll, pyssel, badminton, dans med mera. Vi gör utflykter och tar med barnen ut från Gottsunda till bland annat 4H.


Lunch och frukt serveras dagligen.


Vi använder oss av gröna ytor utomhus, de tre sporthallarna samt Rädda Barnens stuga på Petersson Bergers väg.


Projektet har ett stort antal ledare från Navet, hälften SPRINT-elever och den andra hälften niondeklassare. Vi ger också varje år en eller flera praktikplatser till ungdomar som kan ha en annan bakgrund.

Vi anställer egna aktivitetsledare och samordnare som alla har expertis och agerar förebilder till barnen, såväl som feriearbetare.


Projektet har genomförts i fyra år och vi ser ett fortsatt stort behov.


Vill du anmäla ditt barn till lägret i Gottsunda?


Skicka dina uppgifter om barnet, dess ålder, namn, adress till


sommarkul@aktivungdom.se


 

Sommarkul Sävja 2021


Projektet ägs av Aktiv Ungdom Uppsala och Rädda Barnen Uppsala och äger rum i Sävja under veckorna 31 - 32 med plats för 50 barn.

Vardagar mellan klockan 9 - 15 får barn mellan åldrarna 6 - 12 år testa på olika verksamheter däribland cirkus, fotboll, pyssel, badminton, dans med mera.

 

Vi gör utflykter och tar med barnen ut från Sävja till bland annat 4H.

 

Lunch och frukt serveras dagligen.

 

Vi använder oss av gröna ytor utomhus och sporthallen i Sävjaskolan. Projektet har ett stort antal ledare från Navet, hälften SPRINT-elever och den andra hälften niondeklassare.

 

Vi ger också varje år en eller flera praktikplatser till ungdomar som kan ha en annan bakgrund. Vi anställer egna aktivitetsledare och samordnare som alla har expertis och agerar förebilder till barnen såväl som feriearbetare.

 

Projektet har hittills genomförts i tre år i Sävja och vi ser ett fortsatt stort behov.

 

Vill du anmäla ditt barn till lägret i Sävja?


Skicka dina uppgifter om barnet, dess ålder, namn, adress till


sommarkul@aktivungdom.se