Årsmötet i Rädda Barnens lokalförening i Uppsala 

hölls lördagen den 26 februari kl. 10.00 via Teams.